Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "Bona Fides"
Niecała 4 lok. 5A
20-080 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 534 38 87

faks: 81 534 38 87

e-mail: bon...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000168509

REGON: 43266377200000

NIP: 946-23-87-914

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2016 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000168509. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "Bona Fides"

Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej, przyczynianie się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa lokalnego. Celami szczególnymi są: -udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych; -działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie; -zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością; -przełamywanie apatii i zniechęcenia bezrobotnych do podejmowania aktywnych form poszukiwania pracy; -wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu; -udzielanie informacji o możliwościach działań, podejmowania inicjatyw w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy