Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes
Osiedle Hutnicze 5
31-917 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 12 643 80 50, 12 644 24 52

faks: 12 643 80 50

e-mail: gau...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000110914

REGON: 35122962400000

NIP: 677-19-98-471

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000110914. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, poprzez:
- świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych,
- prowadzenie ośrodków wsparcia, ośrodków opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy oraz ośrodków pobytu dziennego, okresowego i stałego,
- świadczenie usług gastronomicznych,
- prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób
niepełnosprawnych,
- prowadzenie domów pomocy społecznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,
- prowadzenie zakładów pracy chronionej,
- prowadzenie i wspomaganie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz zamieszkania.
Zgodnie z celami statutowymi realizowana była działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną i zawodową. Główny nacisk położony był na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy