Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"
Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Gmina: Zielona Góra

Powiat: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30

Szybki kontakt

tel: 68 455 69 40, 502 030 516

faks:

e-mail: bi...@dalejrazem.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000040064

REGON: 97792797300000

NIP: 929-16-79-997

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000040064. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"

Misją Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" jest stworzenie podopiecznym naszej organizacji warunków do rozwoju na miarę ich możliwości. Chcemy być jednostką, która zapewnia wielotorową pomoc, skupia specjalistów, inspiruje zmiany, interweniuje w trudnych sytuacjach, daje wsparcie w codziennym życiu.

Wszelkim działaniom Stowarzyszenia przyświeca troska o ochronę niezbywalnej godności osoby autystycznej i każdego z członków jej rodziny. Pragniemy współtworzyć kraj, w którym najwyższą wartością jest przestrzeganie prawa człowieka skatalogowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych dokumentach międzynarodowych, mówiących m.in. o równości wobec prawa, zakazie dyskryminacji oraz prawach ekonomicznych i socjalnych.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:
- Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, zrzeszonym w Stowarzyszeniu.
- Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
- Utworzenia koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób Autystycznych.
- Utworzenie ośrodka diagnostyczno-edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 215

Zarząd

Agnieszka Balak
zastępca prezesa

Sebastian Cycuła
prezes zarządu

Grażyna Kochaniak
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy