Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klonowa 4
21-040 Świdnik

Gmina: Świdnik

Powiat: świdnicki

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 751 42 73, 514 243 646

faks: 81 585 48 09

e-mail: sis...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Integracji Społecznej, skr. poczt. 40 , 21-047 Świdnik 5

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000114952

REGON: 43222591900000

NIP: 712-26-36-174

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000114952. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

Prowadzone działania:
1. Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.
2. Opracowywanie programów wspierających niepełnosprawnych.
3. Organizowanie i prowadzenie terapii, aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
4. Tworzenie bazy i warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych.
5. Szkolenie i kształcenie przygotowujące do pracy z niepełnosprawnymi.
6. Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych.
7. Pomoc osobom starszym oraz zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mełgwi.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 31

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy