Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie - Port
Plac Fabryczny 3
43-300 Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 33 496 06 20

faks: 33 496 06 30

e-mail: por...@go2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie - Port, Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000093591

REGON: 07268870100000

NIP: 547-19-32-013

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000093591. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie - Port

Celem Stowarzyszenia jest: pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenia działalności charytatywnej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Aktualnie prowadzone działania:
- klub AA
-Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 45 osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, czynne od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Warsztat Terapii Zajęciowej. Klub Trzeźwościowy. Młodzieżowy Klub Przystań.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy