Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Końskich
Staszica 2 lok. 301
26-200 Końskie

Gmina: Końskie

Powiat: konecki

Województwo: świętokrzyskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 41 372 36 56, 665 765 721

faks: 41 372 36 56

e-mail: tpd...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000168551

REGON: 29289106000000

NIP: 658-14-92-892

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000168551. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Końskich

Nasze działania:
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, zimowiska.
Rzecznictwo praw dziecka, pomoc dzieciom z rodzin o najniższych dochodach.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 1010

Zarząd

Zdzisława Magdziarz
Skarbnik

Dariusz Kowalczyk
Sekretarz

Krzysztof Jasiński
V-ce Prezes Zarządu

Maria Stanek
V-ce Prezes Zarządu

Bogdan Soboń
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy