Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"
Apteczna 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

Gmina: Skarżysko-Kamienna

Powiat: skarżyski

Województwo: świętokrzyskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 692 495 625

faks:

e-mail: sze...@tlen.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000141960

REGON: 25102545100000

NIP: 514-02-01-876

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000141960. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"

Celem jest działalność w zakresie pomocy społecznej:
-Działalność profilaktyczna dotycząca patologii społecznych (uzależnienia, AIDS
-Akcja propagandowa uzmysławiająca ludzkie problemy i pomaganie potrzebującym
-Prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, kursów i warsztatów oraz noclegowni
-Działalność poradniczo-terapeutyczna związana z życiem człowieka - uzależnienia od alkoholu i narkotyków
-Prowadzenie ośrodków leczenia uzależnienia i współuzależnienia

Prowadzone działania:
-"Slot bez dragów, bez przemocy" - skierowana do młodzieży; pomaga odnajdywać i rozwijać talenty i uzdolnienia (artystyczne) - taka forma spędzania czasu to ucieczka od nudy i uzależnień.
-"Młodość bez narkotyków" - prelekcje w szkołach na terenie całego kraju pod hasłem "Dwie lekcje ćpania". Cel: uświadomienie młodzieży problemów wynikających z narkotyków i alkoholu.
-Szkolenia dla nauczycieli:
"Potrafię pomóc" - rozwiązywanie problemów narkotykowych
"Bezpieczna przystań" - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla narkomanów; rozwiązywanie problemów uzależnienia krzyżowego w formie ambulatoryjnej; ośrodki leczenia rodzin.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

organizowanie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień i współuzależnień (ośrodków terapeutyczno - leczniczych, leczenia ambulatoryjnego itp..), ośrodków resocjalizacyjnych, centrów rehabilitacyjnych, poradni i punktów konsultacyjnych

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy