Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem"
Jasnogórska 36
42-202 Częstochowa

Gmina: Częstochowa

Powiat: Częstochowa

Województwo: śląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Winda, brak progów.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 500 670 313

faks:

e-mail: bi...@spdrazem.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem", Michałowskiego 2/51, 42-200 Częstochowa

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000042118

REGON: 15158554900000

NIP: 573-24-43-768

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000042118. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem"

Naszym celem jest:
- Pomoc merytoryczne osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,
- zorganizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,
- zdobywanie finansów na organizację: szkoleń, terapii, rehabilitacji, festiwali, imprez kulturalnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ich rodzin, wycieczek.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie organizuje rehabilitację medyczną dla młodzieży powyżej 18 roku życia, rehabilitację na basenie dla niepełnosprawnej ruchowo młodzieży członków Stowarzyszenia.Jest organizatorem wycieczek po kraju i po swoim regionie.
Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci do lat 18 z miasta Częstochowy, jest to Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, z którym współpracujemy od dnia jego powstania. W Centrum przyjmowane są dzieci od 3 lat na dzienny pobyt, gdzie wysokiej klasy specjaliści prowadzą pełną rewalidację. Dla dzieci w wieku szkolnym prowadzona jest rehabilitacja po jednej godzinie dziennie. Kadra medyczna i pedagogiczna przyjmuje i diagnozuje dzieci od kilku tygodni życia.

Stowarzyszenie zbiera środki dla swoich członków na leczenie, rehabilitację, zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i ortopedycznego. Jest organizatorem konferencji,festynów,od 2001r jest organizatorem Festiwalu pn. "Muzyczna Scena Integracji", przeznaczony dla wszystkich niepełnosprawnych umiejących śpiewać i tańczyć, jest to impreza ponadregionalna; imprez okolicznościowych jak Dzień Dziecka, Mikołaja, Andrzejek, Wigilii, Zabawy Karnawałowej i wiele innych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- taniec
- edukacja kulturalna
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 45

Zarząd

Jolanta Nykowska
sekretarz

Agnieszka Krzemińska
wiceprezes

Nina Modłasiak
prezes

Barbara Łaptos
skarbnik

Agnieszka Noga
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy