Siedziba

Adres rejestrowy:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Eugeniusza Romera 21-29
71-246 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 91 432 77 12

faks:

e-mail: sek...@romera.szczecin.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Typ placówki: dom pomocy społecznej

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy