Siedziba

Adres rejestrowy:

Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"
Langiewicza 22
35-021 Rzeszów

Gmina: Rzeszów

Powiat: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Brak podjazdów, schody, wąskie przejścia. Udogodnienia: tłumacz języka migowego.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 17 852 92 33

faks: 17 852 92 33

e-mail: res...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000027007

REGON: 69002201000000

NIP: 813-17-37-805

Rok powstania: 1991

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000027007. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST", nr konta: 87 1240 2614 1111 0000 3970 0346

Wizytówka

Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"

Misja:
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób głuchych.
Promowanie nauki języka migowego.
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Więcej:
www.resgest.pl
www.glusitv.pl


RES GEST Education and Support Center

The main goal of the Foundation is to run education, rehabilitation and support towards the deaf people and other people with hearing problems to make them adapt to social and professional life as well as promoting and developing sport among their pupils.

1) Promoting problems of protecting hearing and rehabilitation of deaf people and with damaged hearing in society - publishing books.
2) Promoting problems of protecting hearing and rehabilitation of deaf people and with damaged hearing in society - other publishing business
3) Popularizing and securing women’s rights and activity towards the women’s and men’s equal rights.
4) Activities towards an European integration and developing cooperation between societies.
5) Promoting and organizing volunteering opportunities.
6) Running career/legal/psychological/pedagogical/social/family counselling places.
7) Promoting social/intellectual and artictic achievements of the deaf people and people with hearing problems
8) Preparing graphical visualised devices helping with reception of the content of information passed in the silent language. The idea is to provide as detailed information as possible in a form of movies, internet website.
9) Preparation of the graphical documentation of classes, sport events and meetings to promote the achievements of the handicapped.
10) Translating meetings, events, classes into a silent language.
11) Arranging rental of transportation as a form of assisting the deaf people, getting them for events and meetings.
12) Renting and lease of recreational and sport equipment, balls, nets, bats for running recreational and sport activity for the deaf.
13) Movie recordings, video recordings with the translation into a silent language.
14) Distribution of movies and video recordings containing translations into a silent language on DVD discs, internet websites.
15) Movie screenings (including translations into a silent language) with regard to their social functionality.
16) Preparation and display our own TV programs translated into a silent language with regard to social information.
17) Running www.resgest.pl and www.glusitv.pl websites containing intelligible for the deaf people information (social events, work, social activity).
18) Gathering information, preparing materials about the social rehabilitation of the deaf people.
19) Organizng classes with professional sport instructors (football, volleyball, swimming etc.) as well as organizing sport and recreational camps.
20) Organizing professional trainings for the deaf people, organizing a silent language course.
21) Offering rehabilitation and massage services for the deaf people in both forms: during the surgery hours and home visiting
22) Preventive medicine in a form of meetings with specialists from the different health areas promoting health by the deaf people.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatna jest zapisana w KRS, ale do tej pory korzystamy tylko z następujących rodzajów działalności odpłatnej:
- prowadzenie działalności wydawniczej
- organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie języka migowego
- turnusy sportowo - rehabilitacyjne.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 80

Zarząd

Magdalena Sadłowska-Krupa
Wiceprezes

Edward Pukło
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy