Siedziba

Adres rejestrowy:

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Adama Mickiewicza 2A
24-100 Puławy

Gmina: Puławy

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 888 42 20, 81 888 34 31

faks: 81 888 42 19

e-mail: wtz...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000022722

REGON: 43083509700000

NIP: 716-19-55-110

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Prowadzone działania
Infolinia dla osób z problemem przemocy domowej.
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci (30 podopiecznych).
Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia w warunkach domowych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (20 podopiecznych).
Zakład Aktywności Zawodowej.
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi działalność rehabilitacyjną (rehabilitacja społeczna i zawodowa) w warsztacie terapii zajęciowej oraz zakładzie aktywności zawodowej, świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzi działalność profilaktyczną (program profilaktyczny, świetlice socjoterapeutyczne). Pod egidą stowarzyszenia działa Centrum Interwencji Kryzysowej dysponujące miejscami hostelowymi dla osób w kryzysie oraz 10 mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- usługi opiekuńcze

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

1 Warsztat Terapii Zajęciowej, 1 Zakład Aktywności Zawodowej, 1 Centrum Interwencji Kryzysowej, 10 mieszkań chronionych, 2 świetlice socjoterapeutyczne.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 60

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy