Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie POLITES
Dworcowa 19 lok. 205
70-206 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy, siedziba biura znajduje się na drugim piętrze.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 91 450 11 46, 91 350 84 75

faks: 91 350 84 74

e-mail: bi...@polites.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000134083

REGON: 81254411900000

NIP: 851-28-01-670

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000134083. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie POLITES

Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa "polites", które można tłumaczyć jako "obywatel".

W ramach realizacji naszej misji zapraszamy do korzystania z następujących możliwości:

Regionalne Centrum Wolontariatu
Prowadzimy biuro pośrednictwa wolontariatu, skierowane do osób zainteresowanych aktywnością na rzecz innych. W jego ramach zapraszamy na warsztaty samorozwojowe, kursy i spotkania pozwalające lepiej poznać siebie oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności.

Programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu (Fundusze sołeckie; Na młodzież patrz!; Jestem, więc zmieniam!)
Wierzymy w siłę obywateli. Uczymy mieszkańców Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, jak mogą wpływać na to, co dzieje się w ich miejscowościach.

Programy społeczne (Starszy Brat, Starsza Siostra, Pierwsza Pomoc w Lekcjach)
W zorganizowany sposób staramy się zapewnić pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

W latach 2011 - 2014 Stowarzyszenie POLITES pełniło funkcję Regionalnego Ośrodka Szkolącego Programu „Młodzież w działaniu” w województwie zachodniopomorskim oraz w województwie lubuskim. W ciągu kilku lat działania przeszkoliliśmy kilkaset osób, z których wielu rozpoczęło następnie działania w ramach programu.

Zapraszamy do konsultowania wniosków składanych o dofinansowanie swych działań w ramach jednego z europejskich programów edukacji pozaformalnej.


POLITES Association’s mission is to promote the idea of the civil society through the education and voluntary service. The Association came into existence in 2002. Its name derives from Greek word "polites", which stands for "the citizen".

Every day we are trying to convince people, young and old, that after work or school, there is a lot of interesting things to do. The active are living more attractive!

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- aktywizacja lokalna
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Regionalne Centrum Wolontariatu

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 22

Zarząd

Wojciech Spychała
Sekretarz

Anna Graczyk-Osowska
Prezes

Jakub Sztombka
Wiceprezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy