Siedziba

Adres rejestrowy:

Miejski Ośrodek Pomocy Spoleczne w Suwałkach
23 Października 20
16-400 Suwałki

Gmina: Suwałki

Powiat: Suwałki

Województwo: podlaskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 87 562 89 70

faks:

e-mail: bi...@mops.suwalki.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki: ośrodek pomocy społecznej

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Miejski Ośrodek Pomocy Spoleczne w Suwałkach

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy