Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"
Rewolucji 1905 r. 78 lok. 80
90-223 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 42 633 75 43, 501 420 968

faks: 42 633 75 43

e-mail: kon...@fundacja-opoka.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000209788

REGON: 47235354300000

NIP: 728-23-52-853

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka", nr konta: 72 1440 1387 0000 0000 1639 3886

Wizytówka

Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"

Misja:
-wspieranie więzi z rodziną i uświadamianie odpowiedzialności rodziny za los dziecka
-zapewnienie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny
-prowadzenie działań terapeutycznych zmierzających do minimalizacji skutków powstających w wyniku dezintegracji rodziny
-wzmacnianie rodzin zarówno naturalnych, jak i zastępczych i adopcyjnych
-przeciwdziałanie przemocy, przestępczości, uzależnieniom

Prowadzone działania:
Ośrodek oferuje pomoc: pracownika socjalnego, pedagogów, logopedy, psychologa, mediatora, adwokata. Oferujemy pomoc: rodzinie dysfunkcyjnej, problemowej (problemy wychowawcze, uzależnienia) rodzicom bezradnym wychowawczo, stosującym przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, z przejściowymi trudnościami; dzieciom wobec których stosowana jest przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, nadpobudliwym lub zahamowanym, zaburzenia zachowania z cechami utraty więzi z rodzicami, z problemami w nauce, z cechami utraty więzi z rodzicami i kobietom w ciąży, pedagogom szkolnym, kuratorom, pracownikom socjalnym.Świetlica dla dzieci.
Fundacja realizowała następujące programy:
-"Dziecko pod parasolem prawa" - który ma na celu pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz dotkniętych szeroko pojętą przemocą, utworzyliśmy "kolorowy pokój"
-"Zły dotyk" - oferujemy kompleksowo pomoc psychologiczną, psychiatryczną, lekarską - łącznie z wykonaniem badania sądowo lekarskiego
-"Alternatywa dla ulicy" - zwrócony w stronę tych dzieci, które brudne i zaniedbane widujemy codziennie na ulicy
-"Zespół dziecka potrząsanego" - nt. skutków nieodpowiedniego traktowania dzieci
-"Bezpieczny w domy, w szkole, na ulicy" kompania profilaktyczna.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy