Siedziba

Adres rejestrowy:

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Nerwowo-Psychicznie Chorych
Brzeźnica 78
57-257 Brzeźnica

Gmina: Bardo

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 74 817 08 32

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki: dom pomocy społecznej

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Nerwowo-Psychicznie Chorych

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy