Siedziba

Adres rejestrowy:

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "TRATWA"
Henryka Probusa 9 lok. 4
50-242 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 71 321 08 71

faks: 71 321 08 71

e-mail: bi...@tratwa.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000200183

REGON: 93196934100000

NIP: 899-25-01-984

Rok powstania: 1998

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000200183. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "TRATWA", nr konta: 22 1090 2398 0000 0001 1557 2261

Wizytówka

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "TRATWA"

Główne cele i formy działania stowarzyszenia to:
- wsparcie finansowe dla innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne i organizacyjne działalności innych podmiotów w szczególności poprzez przyjmowanie, wykorzystywanie i redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych
- współdziałanie z administracją rządową i samorządową
- prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Obecnie Stowarzyszenie TRATWA realizuje projekty www.samsterem.tratwa.org, www.ppmzajezdnia.org
i szereg innych projektów szkoleniowych www.tratwa.org

Zakończyliśmy realizację projektów z rodziny Cyber-Ręka
www.cyber-reka.tratwa.org

Stowarzyszenie jest stałą platformą informacyjną, konsultacyjną i szkoleniową dla wrocławskich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania projektów i współpracy.
Pozarządowy Ośrodek Treningowy TRATWA jest miejscem spotkań, aktywizacji i doszkalania członków wrocławskich organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli Wrocławia.
POT udziela poradnictwa z zakresu źródeł finansowania, zakładania, dobrego funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie administruje forum internetowym służącym wymianie informacji, pomysłów i idei między liderami a członkami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami administracji publicznej.
Stowarzyszenie udziela poradnictwa z zakresu aplikowania o środki finansowe do instytucji ogłaszających przetargi oraz programy na środki publiczne i Unijne.
Stowarzyszenie udostępnia własną pracownię komputerową wolontariuszom.
Stowarzyszenie działa na rzecz współpracy z podobnymi organizacjami z krajów europejskich.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Barbara Kołaczkiewicz
Członek zarządu

Jacek Pomian
Członek zarządu

Robert Drogoś
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy