Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Opiekuńcza IP - Kwidzyn
Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn

Gmina: Kwidzyn

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest winda.

Jest możliwość wizyt osobistych: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Szybki kontakt

tel: 55 610 84 23, 55 610 80 95, 55 610 89 44

faks:

e-mail: mal...@ipaper.com, fun...@ipaper.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000051280

REGON: 17023911400000

NIP: 581-10-95-824

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000051280. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja Opiekuńcza IP - Kwidzyn, nr konta: 31 1160 2202 0000 0000 6193 0187

Wizytówka

Fundacja Opiekuńcza IP - Kwidzyn

Misja:
- Opieka i pomoc w zakresie poprawy warunków i opieki zdrowotnej;
- Pomoc finansowa i rzeczowa osobom pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych;
- Zachęcanie do działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej oraz ułatwianie i pomoc w takiej działalności;
- Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.

Prowadzone działania:
- Finansowanie prac w zakresie budowy Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie;
- Finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leczniczego dla osób chorych i niepełnosprawnych;
- Finansowanie leczenia i rehabilitacji osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji materialnej;
- Finansowanie zakupu sprzętu medycznego dla placówek służby zdrowia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- rekreacja, wypoczynek

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- pomoc finansowa
- pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Małgorzata Ryłko
prezes zarządu

Agnieszka Kuniec
wiceprezes zarzadu

Alicja Dolewska
sekretarz zarządu

Joanna Sobczak
członek zarządu

Adam Sawka
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Alicja Dolewska
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy