Siedziba

Adres rejestrowy:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oboźna 1
00-340 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 826 52 91, 22 826 52 92, 22 827 53 29

faks:

e-mail: z...@zosprp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: federacja, związek stowarzyszeń

KRS: 0000116212

REGON: 00702405000000

NIP: 526-02-51-411

Rok powstania: 1993

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000116212. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Misja
Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie jednostek straży do prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem i innymi klęskami żywiołowymi.
Propagowanie i prowadzenie różnych form wychowania fizycznego i sportu oraz działalność oświatowa.

Prowadzone działania
- szkolenie ratowników w zakresie likwidacji skutków nadzwyczajnych wydarzeń
- organizowanie zawodów sportowych, turniejów wiedzy pożarniczej
- festiwale orkiestr piosenki strażackiej, których celem jest propagowanie ochrony przeciwpożarowej
- plenery plastyczne w szkołach
- zaopatrywanie OSP w sprzęt przeciwpożarowy, samochody oraz umundurowanie i odzież ochronną
- udzielanie pomocy w budowie oraz remontach remiz

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Oddziały: wojewódzkie, powiatowe, gminne.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy