Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Solidarni "Plus" - Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" w Gajkach
Gajki 3
76-200 Słupsk

Gmina: Słupsk

Powiat: Słupsk

Województwo: pomorskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak dojazdu, od przystanku trzeba dojść 2 km leśną drogą.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 59 814 12 50, 608 401 284

faks: 59 814 12 50

e-mail: ga...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Solidarni "Plus" - Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" w Gajkach, skr. poczt. 301 , 76-206 Słupsk 8

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki:

KRS:

REGON: 01285120800056

NIP: 839-27-56-919

Rok powstania: 2001

Wizytówka

Stowarzyszenie Solidarni "Plus" - Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" w Gajkach

Misja:
Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się AIDS i dostarczanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat tej choroby.
Podejmowanie działań w kierunku złagodzenia urazów w sferze psychicznej moralnej i społecznej wśród osób zakażonych i ich otoczenia oraz działań mających na celu ochronę interesów osób zakażonych.
Przeciwdziałanie narkomanii.

Prowadzone działania:
Resocjalizacja i wsparcie terapeutyczne osób bezdomnych,uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Osada dla osób bezdomnych i innych potrzebujących pomocy socjalnej.
Akcje profilaktyczne na skalę lokalną. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w postaci organizowania pikników "zabaw dla dzieci, hipoterapia".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy