Siedziba

Adres rejestrowy:

Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych)
Przyszłości 21
70-893 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 91 462 19 78

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki: warsztat terapii zajęciowej

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych)

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy