Siedziba

Adres rejestrowy:

Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie)
Jędrzejów 32a
49-200 Jędrzejów

Gmina: Grodków

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy podjazdy, brak windy na I piętro.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 77 415 80 40

faks: 77 415 80 40

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki: warsztat terapii zajęciowej

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania: 2003

Wizytówka

Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie)

Misja:
- rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych
- wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi
- propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy