Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Dr Clown"
Jagiellońska 58 lok. 128A
03-468 Warszawa
dzielnica: Praga-Północ

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze piętro, schody do windy, wąska winda.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 854 05 01

faks: 22 266 81 53

e-mail: in...@drclown.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000024181

REGON: 01602780200000

NIP: 521-30-20-963

Rok powstania: 1999

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000024181. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja "Dr Clown", nr konta: 84 1140 2017 0000 4302 0846 2436

Wizytówka

Fundacja "Dr Clown"

Głównym celem statutowym fundacji jest udzielanie pomocy chorym i niepełnosprawnym osobom, w szczególności dzieciom, przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych poprzez:
1. regularne wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych osób ucharakteryzowanych na clowny, którzy profesjonalnie prowadzą zabawową terapię,
2. zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielania im pomocy finansowej bądź rzeczowej,
3. udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi,
4. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej instytucjom powołanym do nauczania i opiekowania się osobami chorymi i niepełnosprawnymi czyli szkołom specjalnym i szpitalnym,
5. nawiązywanie współpracy z organizacjami zajmującymi się podobnymi celami.

Najważniejszy cel statutowy dotyczy punktu 1 czyli terapii śmiechem i zabawą prowadzonej dla chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Polscy terapeuci - "doktorzy clowni" wywodzą się z różnych grup zawodowych. Są to pedagodzy specjalni, psycholodzy, artyści, rehabilitanci, lekarze i in.
Oprócz nabytej wiedzy merytorycznej powinni posiadać umiejętności artystyczne oraz fantazję i intuicję. Specjalnie przygotowani do tej pracy podczas szkoleń prowadzonych przez Fundację, wcielają się w kolorową i radosną postać "doktora clowna" i odwiedzają regularnie chore i niepełnosprawne dzieci. Prowadzą oryginalną, zabawową terapię, która ma na celu wprowadzić chore dziecko w kolorowy i radosny świat zabawy. Uśmiechnięte i pogodne dzieci łatwiej bowiem znoszą rozłąkę, ból i strach, który towarzyszy zabiegom medycznym. Są bardziej podatne na leczenie, dzięki czemu szybciej wracają do zdrowia.

Listę odwiedzanych przez nas Placówek oraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące aktualnie prowadzonego programu "Rehabilitacja na wesoło" można przejrzeć na naszej stronie internetowej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Anna Czerniak
Prezes Zarządu

Agata Bednarek
Członek Zarządu

Anna Borkowska
Członek Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy