Siedziba

Adres rejestrowy:

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego
Marii Konopnickiej 1 lok. 189
05-092 Dziekanów Leśny

Gmina: Łomianki

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Dwa stopnie przy wejsciu.

Jest możliwość wizyt osobistych: Biuro w Dziekanowie Leśnym czynne pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.00. W poniedziałki konsultacje w godz. 14.00 - 17.00.

Szybki kontakt

tel: 22 751 24 16, 506 580 295

faks:

e-mail: bi...@fsr.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000142952

REGON: 01651992000000

NIP: 118-15-73-727

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000142952. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

Fundacja jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową, która od 2000 roku otacza opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe dotknięte uszkodzeniem splotu ramiennego. Na nasza pomoc mogą liczyć również wszyscy potrzebujący z inna niepełnosprawnością, pokrzywdzeni przez los i potrzebujący wsparcia. Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości leczenia i rehabilitacji naszych podopiecznych.

Misja:
-Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego przydatnego w leczeniu osób niepełnosprawnych.
-Wyposażanie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny placówek medycznych.
-Pomoc w organizowaniu i finansowaniu operacji i zabiegów przeprowadzanych poza granicami kraju RP.
-Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń i zajęć związanych z rehabilitacją.
-Pomoc finansowa i rzeczowa osobom niepełnosprawnym.
-Zbiórka środków finansowych na leczenie osób niepełnosprawnych.

Obecnie prowadzimy:
- Punkt konsultacyjno- instruktażowy dla dzieci z uszkodzeniem splotu ramiennego.
- Działania zmierzające do utworzenia w Polsce Centrum Leczenia Urazów Splotu Ramiennego;
- Program pomocy dzieciom: organizowanie konsultacji medycznych, działalność informacyjno-internetowa, pomoc w zbiórkach środków finansowych na leczenie w kraju i za granicą, pomoc przy organizacji wyjazdu na operację za granicą i organizacja pobytu;
- Gromadzenie środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Magda Adamska
wiceprezes

Maria Grodner
wiceprezes

Beata Suska
prezes

Paweł Suski
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy