Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"
3-go Maja 49
37-500 Jarosław

Gmina: Jarosław

Powiat: jarosławski

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 16 621 27 03

faks: 16 621 27 03

e-mail: poc...@chrystuskrol.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000033774

REGON: 65021402500000

NIP: 792-14-48-503

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000033774. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga", nr konta: 94 1240 2571 1111 0000 3345 5019

Wizytówka

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"

Cele Stowarzyszenia: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "małej ojczyzny", współpraca z organami samorządowymi i administracji państwowej przy realizacji zadań publicznych, prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- działalność charytatywna,
- tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, wypoczynku dla nich,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami RK i innych o podobnym profilu,
- organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
- organizowanie odczytów, sympozjów, pielgrzymek
- promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 200 dzieci.
- Prowadzenie Katolickiego Centrum Kultury "KOLPING".
- Prowadzenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Heluszu, miejscowości oddalonej ok. 30 km od Jarosławia.
- Coroczna organizacja pikników kulturalnych i sportowych "Z bliźnim na majówkę" dla społeczności lokalnej z udziałem osób samotnych, niepełnosprawnych i domów dziecka.
- Prowadzenie stałej wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z Niemiec i Ukrainy.
- Cykliczne organizowanie obozów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
- Organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży w kawiarence "Barka", prowadzenie punktu informacyjnego z dyżurującym prawnikiem.
- Stała pomoc przy organizacji imprez muzycznych i prezentacji najnowszych nagrań, organizowanych przez Parafię Chrystusa Króla.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 38

Zarząd

Jan Nalepa
wiceprzewodniczący

Maria Kowal
skarbnik

Barbara Bąk
przewodnicząca

Andrzej Surowiec
prezes

Maria Konopelska
sekretarz

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy