Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Wymagających Opieki Instytucjonalnej
Ruskie Piaski 59
22-413 Ruskie Piaski

Gmina: Nielisz

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 84 631 34 08, 84 631 34 12

faks: 84 631 34 08

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000070916

REGON: 95044073000000

NIP: 922-24-79-195

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Osób Wymagających Opieki Instytucjonalnej

Misja
Rozwiązywanie trudnej sytuacji życiowej osób wymagających pomocy instytucjonalnej.

Prowadzone działania
- Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Łabuniach
- oczekiwanie na decyzję w sprawie utwaorzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- usługi opiekuńcze

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy