Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio Atelier 40 w Olsztynie
Klebark Wielki 19
10-687 Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: przez cały dzień (mogą być wyjścia - próbować)

Szybki kontakt

tel: 89 527 73 51

faks:

e-mail: stu...@studio40.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio Atelier 40 w Olsztynie, Aleja Warszawska 62/37, 10-083 Olsztyn

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000057755

REGON: 51064078500000

NIP: 739-29-10-171

Rok powstania: 1997

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio Atelier 40 w Olsztynie, nr konta: 94 1140 1111 0000 4019 2100 1001

Wizytówka

Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio Atelier 40 w Olsztynie

Stowarzyszenie zrzesza twórców świadczących usługi w dziedzinie: architektury (w tym architektury zabytkowej), sztuk plastycznych i wzornictwa przemysłowego.

Stowarzyszenie realizuje swój program w dziedzinie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie architektury (w tym architektury zabytkowej), sztuk plastycznych i wzornictwa przemysłowego,
- współpracą z instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi,
- prowadzenie działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.


Polish Association of Art

SPAP - brings together artists creating in the field of visual arts for arts education society is established to represent and protect the personal and property rights of its members, and expressing opinions on issues relating to the visual arts in the country, protection and promotion of culture in the country and abroad.

The Association carries out the mission by:
- Exchange of experience in the field of fine arts,
- Carrying out research and development, design and execution of development, human objects in the environment, the architectural, environmental protection and restoration of monuments,
- Co-operation with institutions, businesses and individuals,
- Economic activity.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- sztuki wizualne, wzornictwo
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

działalność w dziedzinie kultury

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Dariusz Chodkowski
prezes

Zbigniew Pochwała
członek rady

Wiesława Chodkowska
członek rady

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy