Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Amazonki"
Kolegiacka 16
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 84 638 52 82

faks: 84 638 52 82

e-mail: zam...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000070766

REGON: 95032414100000

NIP: 922-21-83-744

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000070766. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Amazonki"

Misja:
- niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed, jak i po operacji,
- informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
- podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
- wymiana doświadczeń między kobietami,
- informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
- ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego oprotezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii,
- promocja zdrowia,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- edukacja zdrowotna,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania:
- prowadzenie regularnych zajęć z psychoterapii i rehabilitacji dla 100 Amazonek (1 raz w tygodniu zajęcia z psychologiem, 1 raz w tygodniu ćwiczenia rehabilitacyjne na Krytej Pływalni, 3 dni w tygodniu masaże limfatyczne),
- organizowanie wyjazdów kobiet na turnusy rehabilitacyjne, w bieżącym roku z tej formy rehabilitacji skorzysta 20 kobiet,
- działalność misyjna wolontariuszek wśród kobiet chorych na raka (stałe dyżury w siedzibie klubu i w Poradni Onkologicznej),
- pozyskiwanie kobiet po mastektomii w szeregi Stowarzyszenia w celu niesienia im pomocy psychofizycznej,
- prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej profilaktyki raka piersi w mediach lokalnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- rehabilitacja, terapia

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 164

Zarząd

Irena Król
Skarbnik

Teresa Michalec
Sekretarz

Krystyna Mańko
Wiceprezes

Urszula Kuropatnicka
Wiceprezes

Jolanta Sprawka
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy