Siedziba

Adres rejestrowy:

Klub Abstynenta "Alicja"
Toruńska 6 lok. 1
86-300 Grudziądz

Gmina: Grudziądz

Powiat: Grudziądz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 56 462 39 39

faks:

e-mail: ali...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000187084

REGON: 87155082600000

NIP: 876-21-79-208

Rok powstania: 1989

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Klub Abstynenta "Alicja"

Klub "Alicja" jest formą rehabilitacji społecznej ludzi i ich rodzin, miejscem prowadzenia terapii grupowej, punktem informacyjnym. Jest zorganizowanym miejscem pomocy ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.

Prowadzone działania:
1. Działalność grup AA i AL- Anon na terenie klubu.
2. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin
3. Tworzenie pewnego standardowego modelu opieki nad alkoholikami i ich rodzinami.
4. Uczestniczenie w propagowaniu profilaktyki uzależnień w szkołach i w regionie.
5. Zorganizowanie ośrodka rehabilitacji rodziny
6. Wyjazdy na spotkania abstynenckie, organizowanie festynów trzeźwości.

Obecnie realizowany jest na bazie lokalowej Klubu Program Abstynencki Ośrodek Rehabilitacji Rodziny - przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykluczeniu społecznemu, którego autorem jest Janusz Tyrjan - prezes klubu.
Program w roku 2015 jest współfinansowany w kwocie 14250 zł przez Gminę Miasto Grudziądz
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Kontynuacja pracy terapeutycznej i samopomocowej w wymiarze codziennym. 1.01.2015 - 31.12.2015
2. Odnowienie pomieszczeń klubowych oraz zakup komputera 01.01.2015 - 31.05.2015
3. Promocja klubu oraz punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, kolportaż ulotek i literatury z zakresu profilaktyki 1.01.2015 - 31.12.2015
4. Zorganizowanie 2 warsztatów terapeutycznych "Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej", "Praca nad poczuciem własnej wartości". maj 2015, wrzesień 2015
5. Spotkaniu zespołu terapeutycznego odnośnie bieżących i końcowych rezultatów działań czerwiec 2015, grudzień 2015
6. Zorganizowanie festynu sportowo - rekreacyjnego w Małym Rudniku - Dzień Dziecka i 26 lat Klubu Alicja czerwiec 2015
7. Współpraca z grupami Anonimowych Alkoholików, Al - Anon, AN. 01.01.2015 - 31.12.2015
8. Rocznice abstynencji organizowane na poszczególnych grupach wręczanie dyplomów i upominków. Wyjazdy na spotkania rocznicowe Grup AA do Kwidzyna, Gruty, Laskowic Pomorskich, Świecia, Łasina w oparciu o przysyłane zaproszenia. 01.01.2015 - 31.12.2015
9. Działalność Punktu Konsultacyjnego: dyżury - trzeźwego alkoholika - 1x tydzień 01.01.2015 - 31.12.2015
10. Zorganizowanie sylwestrowego balu abstynenckiego 31 grudnia 2015
11. Wyjazd na 27 Jasnogórskie Spotkania "Anonimowych Alkoholików" 6 czerwca 2015
12. Wyjazd na XXIII Ogólnopolskie Spotkania AA do Lichenia 25 - 26 lipca 2015

Tygodniowy plan działań w 2015 roku w Klubie Abstynenta "Alicja" w okresie od stycznia do grudnia
poniedziałek 16.30 -17.00.dyżury członków zarządu, 16.30 - 17.30 Dyżur trzeźwego alkoholika w ramach Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.17.00 -19.00 - spotkania zamknięte grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików "Jowisz".
wtorek 17.00 - 19.00 - spotkania zamknięte rodzinnej grupy samopomocowej Al-Anon "Radość"
środa 17.00 - 19.00 - spotkania zamknięte grupy samopomocowej AA "Quatro"
czwartek 10.00 -12.00 spotkania otwarte grupy samopomocowej AA "Flisak", 17.00 - 19.00 - spotkanie zamknięte grupy samopomocowej Anonimowi Narkomani "Bezimienni"
piątek 17.00 - 19.00 - spotkania otwarte grupy samopomocowej AA "Jowisz"
niedziela 16.00 - 18.00 - spotkania otwarte grupy samopomocowej AA "Arka".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 29

Zarząd

Marek Wachonin
członek zarządu

Elżbieta Potrykus
skarbnik

Janusz Tyrjan
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy