Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane "Pomóżmy Naszym Dzieciom"
Świętojańska 49 lok. 17
81-391 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Winda do IV piętra, schody na V piętro.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 601 286 245

faks: 58 620 97 23

e-mail: mar...@marfan.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000047797

REGON: 19092477400000

NIP: 586-12-13-533

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000047797. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane "Pomóżmy Naszym Dzieciom"

Misja:
Wspieranie osób niepełnosprawnych a szczególnie ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej (schorzenia Marfana i marfanopodobne).

Prowadzone działania:
Projekt "Marfan 2005. Aktywizacja osób niepełnosprawnych" jako grant unijny EFS - Prowadzenie działań dotyczących pomocy w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej poprzez dofinansowanie w Programie PARTNER z PFRON.
Bezpośrednia pomoc chorym i ich rodzinom w związku z diagnozą, leczeniem, rehabilitacją, edukacją oraz innymi sprawami życiowymi.
Prowadzenie witryny internetowej oferującej informacje z zakresu wiedzy o całokształcie zainteresowań i potrzeb osób, które moga potrzebować dowolnej informacji i pomocy.


Polish Marfan Association

Mission:
Supporting people with disabilities and especially with genetic disorders of connective tissue (Marfan disease and other of connective tissue).

Work is ongoing:
The "Marfan in 2005. Activation of the disabled" as an EU grant ESF - Taking action on aid mobilization and vocational rehabilitation services through co-Partner Program PFRON.
Direct aid to patients and families in connection with the diagnosis, treatment, rehabilitation, education and other things in life.
Keeping a website offering information from the knowledge of the totality of interests and needs of people who may need any information and assistance.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 200

Zarząd

Marcin Januszewski
sekretarz

Mariusz Halman
wiceprezes

Janina Nosel
skarbnik

Jan Kawalec
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy