Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Górna 19
57-516 Wójtowice

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 74 811 18 80, 74 811 05 68

faks: 74 811 18 80

e-mail: fl...@ng.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000063627

REGON: 89071975600000

NIP: 881-13-42-112

Rok powstania: 1998

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000063627. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika to filantropijna organizacja społeczna zabiegająca o środki od różnych darczyńców, inwestująca je i budująca tzw. kapitał żelazny. Dochody z zainwestowanego kapitału przeznacza na finansowanie lokalnych inicjatyw społecznych, zaspokajając różne potrzeby społeczne mieszkańców 4 gmin Masywu Śnieżnika: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego. Fundusz wspiera finansowo wszelkie inicjatywy w dziedzinie: edukacji, kultury, zdrowia, sportu, ochrony środowiska i współpracy transgranicznej. Beneficjentami Funduszu są przede wszystkim grupy dziecięce i młodzieżowe skupione przy szkołach, domach kultury, klubach, bibliotekach i radach sołeckich, a także młodzieżowe grupy inicjatywne.
Dotychczas sfinansowaliśmy: ponad 730 stypendiów oraz ponad 570 inicjatyw lokalnych na kwotę ponad 1 900 000,00 PLN, 65 programów własnych edukacyjnych aktywizujących społeczność lokalną.
Urządziliśmy 9 gabinetów rehabilitacyjnych o wartości 225 000,00 PLN, gdzie 1220 dzieci odbywa rehabilitację. Stworzyliśmy świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży.

Prowadzimy:

PROGRAMY STYPENDIALNE
"STYPENDIA POMOSTOWE" przeznaczone dla studentów I roku
"Z RĄCZKI DO RĄCZKI" - stypendia dla utalentowanej młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
"MOJE STYPENDIUM" i "AGRAFKA" przeznaczony dla utalentowanej młodziezy - program finansowany przez Fundację AGORA i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i ze środków własnych
"Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej" dla utalentowanej muzycznie młodzieży szkół muzycznych II stopnia - finansowane ze środków J&S Pro Bono Poloniae

PROGRAMY GRANTOWE
"DZIAŁAJ LOKALNIE" - program regrantingowy przeznaczony na wsparcie inicjatyw lokalnych w 4 gminach Masywu Śnieżnika

AKCJE EDUKACYJNE
"PROSTO DO EUROPY" - po przeprowadzeniu 5000 badań skriningowych wad postawy u dzieci i młodzieży w: Bystrzycy Kłodzkiej, Stroniu Śląskim, Lądku Zdroju, Międzylesiu, Nowej Rudzie, Kłodzku, Kudowie Zdroju, Dusznikach Zdroju i Słupcu. Uruchomiliśmy 9 gabinetów rehabilitacyjne, gdzie aktualnie ok.. 1260 młodych ludzi ma zajęcia rehabilitacyjne. Dzięki naszym staraniom zoperowano 4 osoby(sfinansowane przez Fundację "Polsat"). Podarowaliśmy także ponad 100 piłek i paletek ping-pongowych klubom sportowym i świetlicom wiejskim.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA - "AKADEMIA SZTUKA - NAUKA - SPORT - dzięki Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, samorządowi lokalnemu Bystrzycy Kłodzkiej, a przede wszystkim dzięki pracy wielu wolontariuszy stworzyliśmy przyjazne miejsce dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dla naszych stypendystów, gdzie odbywają się regularnie zajęcia podczas, których młodzież zdobywa nowe umiejętności i wiedzę oraz spędza pożytecznie czas pozalekcyjny.

WSPÓŁPRACA OGÓLNOPOLSKA I MIĘDZYNARODOWA
Jesteśmy członkiem: Forum Darczyńców, Sieci Polskich Funduszy Lokalnych. Stale współpracujemy z funduszami i innymi organizacjami pozarządowymi z Czech, Słowacji i Węgier.
Jesteśmy członkiem Transatlantic Community Foundation Network, a także European Mountain Forum.
Realizujemy wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami programy przeznaczone dla lokalnej społeczności ze środków UE i ONZ. W ramach w/w programów organizujemy seminaria, wyjazdy studyjne, staże i praktyki dla uczniów szkół hotelarsko - gastronomicznych i rolniczych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Sieć Polskich Funduszy Lokalnych, członek wspierający Forum Darczyńców, Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce. Transatlantic Community Foundation Network European Mountain Forum.

Ludzie

Liczba członków: 54

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy