Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Szymanowskiego 1
45-724 Opole

Gmina: Opole

Powiat: Opole

Województwo: opolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: pon. - pt. w godz. 7.00 - 19.00, po godzinach i w dni wolne - kontakt telefoniczny

Szybki kontakt

tel: 600 483 337, 77 474 32 80, 77 474 76 55

faks:

e-mail: d...@fundacja-dom.opole.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000007685

REGON: 53087754300000

NIP: 754-20-98-217

Rok powstania: 1991

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000007685. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Celem Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele przez: wyszukiwanie rodzin mających dzieci z porażeniem mózgowym, proponowanie współpracy oraz pomocy w rehabilitacji dziecka, prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej, prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie Niepublicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń z zakresu rehabilitacji, prowadzenia systematycznych spotkań konsultacyjnych, organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych, organizowanie spotkań młodzieży niepełnosprawnej, gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, popularyzowanie idei Fundacji, współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa, współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, których cele zbliżone są z celami Fundacji.

Najważniejsze nasze działania to:
Prowadzenie od stycznia 1999 r. Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych skupionych przy Fundacji. W NZOZ prowadzimy gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski - (neurolog, rehabilitant, psychiatra), gabinet logopedyczny, gabinet rehabilitacyjny (12 rehabilitantów), 4 psychologów. Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, na którego zakończenie budowy musieliśmy zaciągnąć kredyt bankowy na kwotę 1,2 mln zł funkcjonuje w pełni. Rodzice najmłodszych dzieci, zwłaszcza niemowlaków nie muszą chować się po kątach by zmienić pampers, a w pokoju socjalnym mogą podgrzać jedzonko lub zrobić herbatkę.
Od lipca 1993 r. prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników -zatrudniający 13 osób (terapeutów, psychologa, pracownika socjalnego i kierowcę.
Od 7 kwietnia 2004 r. prowadzimy Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniający obecnie 60 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym pracuje w 6 pracowniach (informatyczno-poligraficzna, krawiecka, artystyczna, terenów zielonych, sitodruku i ceramiczna), ponadto ZAZ prowadzi Galerię twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych "Galeria Biały Kruk" w centrum Opola przy ul. Koraszewskiego 1 .
Od 10 września 2004r. uruchomiliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy osób z niepełnosprawnościami zespolonymi, który po rozbudowie zakończonej w 2015 r. ma 40 podopiecznych.
Realizujemy projekty dofinansowane przez PFRON - "Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych" oraz "Świetlica Terapeutyczna dla osób pozostających w domach rodzinnych z bardzo ograniczonymi możliwościami korzystania z życia społecznego".
Angażujemy się także w pomoc przy organizowaniu ośrodków i szkoleniu specjalistów z innych krajów (Ukraina, Gruzja).

Fundacja skupia obecnie ponad 1040 rodzin, w których są osoby niepełnosprawne o bardzo różnych niesprawnościach, poczynając od mózgowego porażenia dziecięcego przez wszystkie inne niesprawności. Nasi podopieczni liczą od kilku miesięcy (dzieci z tzw. grupy ryzyka) do 60-latków.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność odpłatną - świadcząc usługi m.in. poligraficzne, krawieckie, koszenia trawników, itp.

Ludzie

Zarząd

Jolanta Sztorc
członek zarządu

Izabela Gajdamowicz
członek zarządu

Katarzyna Krzempek
członek zarządu

Kazimierz Jednoróg
członek zarządu, dyrektor Fundacji

Teresa Jednoróg
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy