Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. III piętro, wąska winda.

Jest możliwość wizyt osobistych: pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00

Szybki kontakt

tel: 22 828 91 28

faks: 22 828 91 29

e-mail: kl...@klon.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000031549

REGON: 01644067200000

NIP: 525-21-88-951

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Klon/Jawor, nr konta: 16 1540 1287 2001 6800 0521 0005

Wizytówka

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Celem Stowarzyszenia Klon/Jawor jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa. Działania polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów obywatelskich poprzez:
- zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji związanych z organizacjami pozarządowymi i innymi ruchami obywatelskimi,
- tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania informacji,
- wzmacnianie współpracy w samym sektorze organizacji pozarządowych oraz z innymi sektorami, w tym administracji, biznesu i mediów,
- inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozważań nad sprawami ważnymi dla społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacje pozarządowe, które są silne i kompetentne, umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów przez ludzi oraz odpowiadają naturalnej potrzebie samorealizacji i przez to wpływają na poprawę jakości życia całego społeczeństwa.

Główne kierunki działań Stowarzyszenia Klon/Jawor:
- wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych,
- prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju,
- prowadzenie badań organizacji pozarządowych,
- opracowywanie analiz i raportów dotyczących sektora pozarządowego w Polsce,
- wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
- dostarczanie, upowszechnianie i promowanie nowoczesnych mediów oraz technologii w pracy organizacji pozarządowych,
- opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym zwłaszcza takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy wymagające wsparcia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
- współpraca z administracją
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Oprócz działalności statutowej oferujemy także płatne usługi, z których zyski przeznaczamy w całości na realizację celów statutowych. Są to:
- reklama w portalu ngo.pl
- mailingi do organizacji i urzędów
- wydawnictwa w sklep.ngo.pl
- badania i analizy.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Sieć SPLOT.

Ludzie

Liczba członków: 42

Zarząd

Urszula Krasnodębska-Maciuła
prezes zarządu

Renata Niecikowska
skarbnik

Marta Gumkowska
członek zarządu

Izabela Dembicka-Starska
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności finansuje nasz projekt "Towarzystwo Wzajemnej Informacji".
Projekt jest realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Wspieranie Organizacji Pozarządowych". Jest to jedno z najstarszych przedsięwzięć Stowarzyszenia Klon/Jawor. Polega na prowadzeniu i rozszerzaniu zasobów systemu informacji dla i o organizacjach pozarządowych o nowe dane i typy usług, a także na zwiększeniu liczby organizacji korzystających z systemu informacji TWI, w szczególności z małych miast i wsi. Dzięki TWI prowadzony jest portal ngo.pl oraz Informatorium dla organizacji pozarządowych oraz uaktualniane są bazy danych. Jest również usprawniany system informatyczny ngo.pl i są rozwijane nowe aplikacje dostępne w portalu.

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa finansuje nasz projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO)".
To kompleksowy i bezpłatny system wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.
SCWO oferuje: poradnictwo, szkolenia, miejsca na spotkania, różnorodną ofertę edukacyjną dla nowo powstających oraz już działających stowarzyszeń i fundacji, a także wsparcie dla komisji dialogu społecznego, urzędników. Ze wsparcia skorzystać może każda organizacja pozarządowa, działająca na rzecz mieszkańców Warszawy.
Aktualna oferta SCWO znajduje się w serwisie warszawa.ngo.pl
Stowarzyszenie Klon/Jawor odpowiada w ramach SCWO za prowadzenie i rozwój serwisu warszawa.ngo.pl. W serwisie są aktualności (m.in. informacje o funduszach, konkursach, szkoleniach, zmianach w prawie) przydatne organizacjom, grupom nieformalnym oraz inicjatorom i inicjatorkom przedsięwzięć społecznych w Warszawie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera dwa nasze projekty badawcze:
1) W poszukiwaniu kulturotwórczego potencjału świąt lokalnych
Projekt badawczy, którego celem jest opisanie i usystematyzowanie różnorodności aktywności oferowanych w ramach świąt lokalnych oraz opisanie zmiany zachodzącej w sposobie ich organizowania i uczestniczenia w nich.
Projekt składa się z kilku elementów: etnograficznej obserwacji 35 świąt lokalnych w całej Polsce, rozmów z uczestnikami oraz organizatorami, badania na reprezentatywnej próbie organizacji działających na polu kultury oraz badania na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków.
W badania zaangażowani są studenci z Instytutu Socjologii UW.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie 1.04.2016 - 31.03.2017.
2) OSP - lokalne centra kultury
Projekt badawczy dokumentujący i upowszechniający działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) jako lokalnych centrów oddolnej aktywności kulturalnej. Celem badania jest diagnoza działalności kulturalnej OSP, pozwalająca na lepsze wykorzystanie ich ogromnego potencjału w mobilizowaniu oddolnych działań kulturalnych, a także zrozumienie zachodzących w nich zmian, które mogą decydować o ich sukcesie jako centrów aktywności społecznej i kulturalnej.
Istotnym elementem badania jest opis wzorców aktywizowania lokalnych społeczności wokół działań kulturalnych oraz sposobów i jakości współpracy na polu kultury z partnerami ze sfery publicznej (lokalnym samorządem, szkołami, domami kultury).
Pierwsza faza projektu (eksploracyjna), obejmuje badania terenowe w sześciu wybranych jednostkach OSP, które prowadzą w swoich miejscowościach szeroką aktywność społeczno-kulturalną. W drugiej fazie projektu zostaną przeprowadzone ogólnopolskie badania ankietowe wśród OSP. W analizie zostaną wykorzystane także dane z badania "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015".
Projekt realizowany jest w ramach PO Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie 1 marca - 31 grudnia 2016.