Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. III piętro, wąska winda.

Jest możliwość wizyt osobistych: pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00

Szybki kontakt

tel: 22 828 91 28

faks: 22 828 91 29

e-mail: kl...@klon.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000031549

REGON: 01644067200000

NIP: 525-21-88-951

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Klon/Jawor, nr konta: 16 1540 1287 2001 6800 0521 0005

Wizytówka

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Celem Stowarzyszenia Klon/Jawor jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa. Działania polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów obywatelskich poprzez:
- zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji związanych z organizacjami pozarządowymi i innymi ruchami obywatelskimi,
- tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania informacji,
- wzmacnianie współpracy w samym sektorze organizacji pozarządowych oraz z innymi sektorami, w tym administracji, biznesu i mediów,
- inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozważań nad sprawami ważnymi dla społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacje pozarządowe, które są silne i kompetentne, umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów przez ludzi oraz odpowiadają naturalnej potrzebie samorealizacji i przez to wpływają na poprawę jakości życia całego społeczeństwa.

Główne kierunki działań Stowarzyszenia Klon/Jawor:
- wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych,
- prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju,
- prowadzenie badań organizacji pozarządowych,
- opracowywanie analiz i raportów dotyczących sektora pozarządowego w Polsce,
- wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
- dostarczanie, upowszechnianie i promowanie nowoczesnych mediów oraz technologii w pracy organizacji pozarządowych,
- opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym zwłaszcza takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy wymagające wsparcia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
- współpraca z administracją
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki

Odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Oprócz działalności statutowej oferujemy także płatne usługi, z których zyski przeznaczamy w całości na realizację celów statutowych. Są to:
- reklama w portalu ngo.pl
- mailingi do organizacji i urzędów
- wydawnictwa w sklep.ngo.pl
- badania i analizy.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Ludzie

Liczba członków: 42

Zarząd

Urszula Krasnodębska-Maciuła
prezes zarządu

Renata Niecikowska
skarbnik

Marta Gumkowska
członek zarządu

Izabela Dembicka-Starska
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Patryk Szajer
administrator

Ulka Krasnodębska-Maciuła
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności finansuje nasz projekt "Towarzystwo Wzajemnej Informacji".
Projekt jest realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Wspieranie Organizacji Pozarządowych". Jest to jedno z najstarszych przedsięwzięć Stowarzyszenia Klon/Jawor. Polega na prowadzeniu i rozszerzaniu zasobów systemu informacji dla i o organizacjach pozarządowych o nowe dane i typy usług, a także na zwiększeniu liczby organizacji korzystających z systemu informacji TWI, w szczególności z małych miast i wsi. Dzięki TWI prowadzony jest portal ngo.pl oraz Informatorium dla organizacji pozarządowych oraz uaktualniane są bazy danych. Jest również usprawniany system informatyczny ngo.pl i są rozwijane nowe aplikacje dostępne w portalu.

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa finansuje nasz projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO)".
To kompleksowy i bezpłatny system wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.
SCWO oferuje: poradnictwo, szkolenia, miejsca na spotkania, różnorodną ofertę edukacyjną dla nowo powstających oraz już działających stowarzyszeń i fundacji, a także wsparcie dla komisji dialogu społecznego, urzędników. Ze wsparcia skorzystać może każda organizacja pozarządowa, działająca na rzecz mieszkańców Warszawy.
Aktualna oferta SCWO znajduje się w serwisie warszawa.ngo.pl
Stowarzyszenie Klon/Jawor odpowiada w ramach SCWO za prowadzenie i rozwój serwisu warszawa.ngo.pl. W serwisie są aktualności (m.in. informacje o funduszach, konkursach, szkoleniach, zmianach w prawie) przydatne organizacjom, grupom nieformalnym oraz inicjatorom i inicjatorkom przedsięwzięć społecznych w Warszawie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera dwa nasze projekty badawcze:
1) W poszukiwaniu kulturotwórczego potencjału świąt lokalnych
Projekt badawczy, którego celem jest opisanie i usystematyzowanie różnorodności aktywności oferowanych w ramach świąt lokalnych oraz opisanie zmiany zachodzącej w sposobie ich organizowania i uczestniczenia w nich.
Projekt składa się z kilku elementów: etnograficznej obserwacji 35 świąt lokalnych w całej Polsce, rozmów z uczestnikami oraz organizatorami, badania na reprezentatywnej próbie organizacji działających na polu kultury oraz badania na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków.
W badania zaangażowani są studenci z Instytutu Socjologii UW.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie 1.04.2016 - 31.03.2017.
2) OSP - lokalne centra kultury
Projekt badawczy dokumentujący i upowszechniający działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) jako lokalnych centrów oddolnej aktywności kulturalnej. Celem badania jest diagnoza działalności kulturalnej OSP, pozwalająca na lepsze wykorzystanie ich ogromnego potencjału w mobilizowaniu oddolnych działań kulturalnych, a także zrozumienie zachodzących w nich zmian, które mogą decydować o ich sukcesie jako centrów aktywności społecznej i kulturalnej.
Istotnym elementem badania jest opis wzorców aktywizowania lokalnych społeczności wokół działań kulturalnych oraz sposobów i jakości współpracy na polu kultury z partnerami ze sfery publicznej (lokalnym samorządem, szkołami, domami kultury).
Pierwsza faza projektu (eksploracyjna), obejmuje badania terenowe w sześciu wybranych jednostkach OSP, które prowadzą w swoich miejscowościach szeroką aktywność społeczno-kulturalną. W drugiej fazie projektu zostaną przeprowadzone ogólnopolskie badania ankietowe wśród OSP. W analizie zostaną wykorzystane także dane z badania "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015".
Projekt realizowany jest w ramach PO Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie 1 marca - 31 grudnia 2016.