Siedziba

Adres rejestrowy:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Bukowska 27/29
60-501 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: od poniedziałku do piątku.

Szybki kontakt

tel: 61 853 09 30, 61 623 21 45

faks: 61 853 09 30

e-mail: bi...@wrk.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000078889

REGON: 63033788400000

NIP: 778-11-27-985

Rok powstania: 1994

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, nr konta: 95 1240 6625 1111 0000 5609 4198

Wizytówka

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy 40 organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce.
Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”. Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów...

Od lat działamy na rzecz:
- wzmocnienia trzeciego sektora,
- inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,
- rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej,
- wzmocnienia postaw obywatelskich (www.poradyprawne.wrk.org.pl)
- współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora
- animowania wolontariatu w Wielkopolsce (www.siecwolontariatu.org.pl)

W swoim działaniu kierujemy się:
- wzajemnym wsparciem,
- partnerstwem,
- otwartą komunikacją,
- zaufaniem.

Chcesz mieć wpływ na rozwój trzeciego sektora w Wielkopolsce?
Włącz się do sieci! Dołącz do najstarszej i największej organizacji związkowej w Wielkopolsce.

Biura Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego prowadzone są dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn
- prawa konsumentów

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- porady prawne, pomoc prawna
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- PR i promocja organizacji
- wsparcie lokalowe, techniczne
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
- wsparcie specjalistyczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu.

Ludzie

Liczba członków: 78

Zarząd

Bernardyna Mośkowiak
Sekretarz

Dariusz Grochocki
Wiceprezes

Lucyna Roszak
Wiceprezes

Justyna K. Ochędzan
Prezes, dyrektorka

Danuta Gubańska
Skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Justyna K. Ochędzan
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy