Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Przymierze - Ziemia Piska" z siedzibą w Piszu
Plac Daszyńskiego 11a
12-200 Pisz

Gmina: Pisz

Powiat: piski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 695 998 596

faks:

e-mail: zie...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000049148

REGON: 51095020900000

NIP: 849-14-75-129

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000049148. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Przymierze - Ziemia Piska" z siedzibą w Piszu

Misja:
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
- Promocję i organizację wolontariatu.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
- Upowszechniane zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.

Prowadzone działania:
- Stowarzyszenie działa na terenie powiatu piskiego. Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych.
- Utworzony został Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 r.ż. upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (korzysta 54 dzieci).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

-Warsztat Terapii Zajęciowej, 12-200 Pisz, Pl. I. Daszyńskiego 11a, tel. 87 424 05 14/16. -Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, 12-200 Pisz, Pl. I. Daszyńskiego 11a, tel. 695 998 596.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 60

Zarząd

Ryszard Wolicki
V-ce Prezes

Halina Niedźwoecka
Sekretarz

Janusz Puchalski
Prezes

Bożena Bazydło
Członek

Wiesłw Tykocki
Skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy