Siedziba

Adres rejestrowy:

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko
Słubicka 28
69-108 Cybinka

Gmina: Cybinka

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 68 391 13 42

faks: 68 391 13 42

e-mail: pro...@cybinka.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000022652

REGON: 21106300000000

NIP: 598-15-12-735

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko

Misja
1. Działania i zamierzenia mające na celu ochronę środowiska naturalnego i ochrony przyrody;
2. Wspieranie inicjatyw wzajemnej tolerancji;
3. Popularyzowanie i wspieranie osiągnięć w dziedzinach oświatowo-kulturalnych;
4. Popularyzowanie i wspieranie osiągnięć w dziedzinach sportu i turystyki;
5. Działanie na rzecz ludzi, a zwłaszcza dzieci potrzebujących pomocy i osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Piszemy wnioski o dotacje do różnych instytucji, fundacji.
Zgłaszamy swój udział do kolejnych edycji programu "Działaj lokalnie".
Prowadzimy współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przyrody i środowiska po obu stronach Odry.
Organizujemy szkolenia dla rolników w zakresie przystosowania gospodarstw do agroturystyki.
Zbieramy fundusze poprzez organizowanie akcji charytatywnych na organizację wypoczynku letniego i ferii dla dzieci i młodzieży.
Organizujemy czynny wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich i osób niepełnosprawnych z programem socjoterapeutycznym.
Współdziałamy na rzecz organizacji imprezy środowiskowej "powitanie bocianów", której celem jest wypromowanie walorów turystycznych "Bocianiej wioski Kłopot", gospodarstw agroturystycznych i zdrowego stylu życia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- animacja społeczno-kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 35

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy