Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
Dzieci Zamojszczyzny 39 lok. 35
08-110 Siedlce

Gmina: Siedlce

Powiat: Siedlce

Województwo: mazowieckie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Podjazdy tylko do części muzealnej Centrum Pomnika Dzieci Zamojszczyzny dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 25 633 20 20

faks: 25 633 20 27

e-mail: dom...@dompomnik.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000037277

REGON: 71032286600000

NIP: 821-19-87-869

Rok powstania: 1994

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000037277. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny

Pierwszy cel działań Stowarzyszenia został osiągnięty. Szczęśliwy rodzinny dom znalazło 30 niepełnych rodzin. Najważniejszy kierunek działalności Stowarzyszenia to pomoc najmniejszym mieszkańcom Centrum Pomnika. I temu służy dział pedagogiczny - świetlica środowiskowa z pracowniami zainteresowań. Jest tu pracownia komputerowa, muzyczna, czytelnia, pracownia gospodarstwa domowego oraz punkt przedszkolny.

Kolejny cel - wybudowanie dla dzieci i młodzieży części rekreacyjno - sportowej, parku atrakcji z dziecięcą kolejką jeżdżącą, został również osiągnięty, a to szczególnie dzięki wpływom z 1%. Mamy nadzieję na dalszą rozbudowę parku atrakcji o kolejne urządzenia do zabaw dla dzieci.
W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach realizuje idee zapoczątkowane w 1983r., a ponieważ prowadzi placówkę o znaczeniu Pamięci Narodowej i Pojednania Polsko-Niemieckiego w ośrodku znajduje się izba pamięci, gdzie gromadzone są eksponaty związane z martyrologią Dzieci Zamojszczyzny.

Prowadzone działania:
Świetlica środowiskowa czyli placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat (odbywają się zajęcia w pracowni komputerowej, muzycznej - warsztaty wokalne, gospodarstwa domowego - dożywianie dzieci, indywidualna pomoc w nauce, zajęcia z jęz. niemieckiego, jęz angielskiego), punkt przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzin ubogich, przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska bezdomności.
Dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i kampanii 1% rozpoczęliśmy i kontynuujemy zagospodarowanie terenu na park atrakcji - plac zabaw dla dzieci.
Cyklicznie realizujemy program poszerzania wiedzy historycznej dla grup studentów, gimnazjalistów z całej Polski w izbie pamięci.
Jesteśmy organizatorem rocznicowych obchodów ratowania Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, które odbywają się na przełomie stycznia i lutego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Częściowa odpłatność za użytkowanie mieszkań.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 40

Zarząd

Maria Mitura
Sekretarz - Skarbnik

Eugeniusz Borysiak
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy