Siedziba

Adres rejestrowy:

Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku
Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Gmina: Więcbork

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 530 612 007

faks:

e-mail: k...@kwartalnik-pobocza.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku, Jastrzębiec 23, 89-410 Jastrzębiec

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000084883

REGON: 09159288600000

NIP: 558-15-35-141

Rok powstania: 1996

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku

Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne powstało w Więcborku w 1996 roku. Misją KSK jest promocja twórczości literackiej i artystycznej, udzielanie pomocy twórcom, upowszechnianie wiedzy o kulturze Krajny, współudział w inicjowaniu wydarzeń artystycznych, edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, promocja polskiej kultury za granicą i kultury europejskiej w Polsce, promocję tłumaczeń i przekładów literatury zagranicznej, promocję czytelnictwa, ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami jak również promocja i organizacja wolontariatu.


Cultural Association of Krajna

The Cultural Association of Krajna was established in Więcbork in 1996. The mission of KSK is to promote a literature and artistic creation, giving the assistance for artists, widening of knowledge about culture of Krajna, partnership in initiation of artistic events, cultural education and generalization of culture, promotion of polish culture abroad and european cultures in Poland, promotion of translations and translations of foreign literatures, promotion of reading, protection of cultural heritage, development of science and education, acting in favor of european integration, expanding of contacts and cooperation between societies, as well as promoting and organizing of volunteer work.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 23

Zarząd

Wojciech Kołsut
skarbnik

Paweł Szydeł
sekretarz

Leszek Skaza
wiceprezes

Adam Ostrowski
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy