Siedziba

Adres rejestrowy:

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Swobodna 38 lok. 9
15-756 Białystok

Gmina: Białystok

Powiat: Białystok

Województwo: podlaskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku, winda wewnątrz budynku.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 602 831 797

faks:

e-mail: alz...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000096348

REGON: 05084757100000

NIP: 966-14-17-457

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Misja:
- Upowszechnianie wagi problemów, związanych z chorobą Alzheimera.
- Organizowanie wykładów i konsultacji specjalistów z różnych dziedzin.
- Wymiana informacji i edukacja osób, opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera.
- Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych.
- Wpływanie na politykę i polityków, mające na celu wzrost uwagi i pomoc dla pacjentów z chorobą Alzheimera.
- Organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów.
- Współpraca z władzami samorządowymi i wolontariatem.
- Współpraca z ośrodkami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń.

Prowadzone działania:
- Organizowanie spotkań członków rodzin osób chorych w formie samopomocowej grupy wsparcia. Spotkania grupy, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, odbywają się w drugą sobotę miesiąca o godz. 11 w siedzibie stowarzyszenia.
- Wymiana informacji o placówkach medycznych i lekach w chorobie Alzheimera.
- Organizowanie wykładów i konsultacji specjalistów z różnych dziedzin.
- Pozyskiwanie wsparcia ze środków publicznych i prywatnych.
- Edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy o chorobie Alzheimera, m.in. za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 50

Zarząd

Alina Pereświet-Sołtan
wiceprzewodnicząca

Maria Joanna Bubrzycka
przewodnicząca

Danuta Krystyna Czerska
członek

Elżbieta Grażyna Radulska
skarbnik

Tadeusz Mitrosz
sekretarz

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy