Siedziba

Adres rejestrowy:

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siloe"
Stanisława Staszica 16A
20-081 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000049275

REGON: 43006170900000

NIP: 712-19-35-302

Rok powstania: 1992

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siloe"

Misja
1. Dawanie wyrazu przekonania o ludzkiej godności, bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz obowiązku respektowania przysługujących jej praw jako wspólnych wszystkim ludziom.
2. Pogłębianie życia duchowego jego członków oraz osób znajdujących się w kręgu jego oddziaływania a także ich rozwój w duchu katolickiej nauki społecznej.
3. Świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rewalidacji kompleksowej.

Prowadzone działania
1. Spotkania wspólnoty, wycieczki, obozy wakacyjne oraz inne działania służące umacnianiu więzi międzyosobowych.
2. Pielgrzymki krajowe i zagraniczne.
3. Rekolekcje służące duchowemu rozwojowi wszystkich uczestników wspólnoty.
4. Sesje formacyjne służące odnajdywaniu duchowej inspiracji oraz przekazywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby w najwłaściwszy sposób towarzyszyć osobom niepełnosprawnym.
5. Współpraca z innymi organizacjami chrześcijańskimi i świeckimi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie działalności kulturalnej.
7. Podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia.
8. Pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia przez:
- wspólną modlitwę;
- konferencje religijne;
- zapoznanie się z katolicką nauką społeczną, szczególnie w dziedzinie pomocy bliźniemu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 50

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy