Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
Aleja Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

Gmina: Łęczna

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. 3 piętro, schody.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 81 752 12 20, 605 763 027, 607 725 327

faks:

e-mail: sto...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Aleja Jana Pawła II 95/302, 21-010 Łęczna

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000033936

REGON: 43121007000000

NIP: 713-25-78-076

Rok powstania: 1999

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000033936. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

Misja
Integracja i praca na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym miasta, gmin i regionu.
Pobudzanie aktywności przez szkolenia, odczyty, profilaktykę zdrowotną oraz działania kulturalne.
Działalność w zakresie: ochrony środowiska, rozwoju turystyki i agroturystyki, ochrony wolności i praw człowieka, tworzenia grup samopomocowych, promocji i organizacji wolontariatu, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
Organizacja festynów i jarmarków podczas dni miejscowości i Dni Powiatu.
Organizacja imprez wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej i Samorządami Gmin Powiatu Łęczyńskiego.
Organizacja szkoleń i badań profilaktycznych dla kobiet z terenu Powiatu.
Organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń- przedsiębiorczość, agroturystyka, gastronomia, ekologia, estetyka zagrody wiejskiej, tradycje lokalne, regionalne.
Działania podnoszące kwalifikację młodzieży i kobiet.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 54

Zarząd

Beata Białkowska
członek zarządu

Anna Czarnecka
sekretarz

Teodozja Syta
skarbnik

Anna Klimek
wiceprzewodnicząca

Elżbieta Wrońska
przewodnicząca

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy