Siedziba

Adres rejestrowy:

Śląska Liga Walki z Rakiem
Sokolska 70
40-087 Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 32 782 60 33

faks: 32 782 60 33

e-mail: sl...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000217291

REGON: 27679468700000

NIP: 954-23-34-908

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000217291. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Śląska Liga Walki z Rakiem

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie cierpienia osób chorych na raka.

Staramy się zapewnić mieszkańcom Śląska jak najpełniejsze informacje na temat zapobiegania powstawaniu nowotworów, wczesnego wykrywania raka, metod leczenia oraz sposobów rehabilitacji po leczeniu.
W tym celu prowadzimy edukację prozdrowotną, wydajemy i rozpowszechniamy materiały oświatowo-zdrowotne, inicjujemy kampanie na rzecz zdrowia, propagujemy zdrowy styl życia.

Od poniedziałki do czwartku w godzinach 11:00 - 15:00 prowadzony jest Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego. W ramach dyżurów przyjmowane są zgłoszenia dot. leczenia i opieki chorych w tym skargi i zażalenia.

Ponadto:
- Reprezentujemy pacjentów, ich potrzeby, bronimy ich praw
- Sprawujemy opiekę nad chorymi poprzez organizowanie zakładów rehabilitacji fizycznej i psychologicznej
- Prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy niosących pomoc chorym i ich rodzinom
- Organizujemy grupy wsparcia i kluby dla byłych pacjentów
- Organizujemy warsztaty, szkolenia, konferencje dal różnych grup społecznych
- Współpracujemy z wieloma instytucjami zajmującymi się zwalczaniem raka
- Współpracujemy z samorządami lokalnymi
- Wydajemy biuletyn z aktualnymi informacjami o zwalczaniu raka.


Silesian Cancer League

Silesian Cancer League is independent, non goverment, non profit organisation conductinig activity dedicated to preventing cancer, saving lives from cancer and improving the quality of the life of those living with cancer through patient care research and education. We try to inform our society about prevention and early detecion of cancer, methods of treatment and different ways of after treatment rehabilitation. To achieve our aims we conduct health education, we edit leaflets, brochures, posters, we initiate campaigns for health promotion and prevent cancer, we promote healthy life style.

Moreover:
We represent our patients,we try to satisfy their needs, we defend their rights
We take care of people affected by cancer by organising physical and psychological rehabilitation
We conduct professional training for volunteers who help people affected with cancer
We organise support groups
We organise trainings and conferences for different social groups
We cooperate with other organisations, societies and institutions whose activity is connected to cancer prevention and action against cancer
We cooperate with local governments
We collect funds for our activity.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. ECPC (Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych).

Ludzie

Liczba członków: 170

Zarząd

Danuta Mielżyńska
członek

Irena Biedroń
skarbnik

Jolanta Markowska
członek

Danuta Kreuchner-Smolka
sekretarz

Joanna Romańczyk
prezes

Wojciech Madziara
wiceprezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy