Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Aleja Papieża Jana Pawła II 17 lok. 3
70-445 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 91 812 39 75

faks:

e-mail: sut...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000042215

REGON: 81091067200000

NIP: 851-20-17-189

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2014 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000042215. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Główne cele to:
- aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych (emerytów i rencistów),
- profilaktyka gerontologiczna,
- kształcenie ustawiczne,
- organizacja spędzania wolnego czasu w okresie po przejściu na emeryturę,
- integracja międzypokoleniowa.

Prowadzone działania:
Piszemy wnioski o dotacje do róznych instytucji. Realizujemy projekty:
"Tworzenie warunków do samorealizacji ludzi w wieku starszym"
"Dodać życia do lat"
"Młodzi o starości"
"Siwe włosy Europy"
Międzynarodowej Konferencji Naukowej, oraz inne działania w związku z Jubileuszem 25-lecia naszego Stowarzyszenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy