Siedziba

Adres rejestrowy:

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Aleja Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra

Gmina: Zielona Góra

Powiat: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 68 453 26 51

faks: 68 453 26 51

e-mail: kon...@utw.zgora.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000013459

REGON: 97039767300000

NIP: 929-13-16-384

Rok powstania: 1992

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000013459. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Misja:
"Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych i wspólnych marzeń w jesieni życia"

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu a również:
- aktywizację społeczną i poprawę jakości życia ludzi starszych,
- wspieranie idei wolontariatu,
- kształcenie ustawiczne.

ZUTW pracuje w oparciu o comiesięczne szczegółowe programy zajęć, które grupują wydarzenia i spotkania w:
1. Wykłady, konferencje, seminaria, prelekcje, wykłady edukacyjne, wieczory edukacyjne, muzyczne, muzealne i wystawy;
2. Zajęcia upowszechniające wiedzę w klubach i zespołach;
3. Zajęcia w grupach ćwiczących pod okiem rehabilitantów i instruktorów;
4. Zajęcia w grupach językowych (języki: niemiecki, angielski i francuski);
5. Edukacja komputerowa;
5. Działalności turystyczno - krajoznawczej (spacery, turystyka rowerowa, wycieczki krajowe i zagraniczne);
6. Uczestnictwie w ważnych imprezach kulturalno - oświatowych miasta ,regionu i za granicą.
Odbiorcami są słuchacze ZUTW, chętni mieszkańcy miasta, członkowie innych stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, uczniowie szkół średnich, studenci, inne UTW w kraju i partnerzy zagraniczni.
Tygodniowo z naszej oferty korzysta ok. 1000 osób.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa konsumentów

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- porady prawne, pomoc prawna
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- PR i promocja organizacji
- nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 884

Zarząd

Zofia Biniewska-Dobrzyńska
członek zarządu

Barbara Miller
skarbnik

Jadwiga Korcz-Dziadosz
sekretarz zarządu

Elżbieta Józefowicz
wiceprezes zarządu

Zofia Banaszak
prezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy