Siedziba

Adres rejestrowy:

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia
Chodecka 15 lok. 166
03-350 Warszawa
dzielnica: Targówek

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Adres biura:

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia
Ordynacka 9 lok. 22
00-364 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: sek...@aquilonia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Polska Korporacja Akademicka Aquilonia, Buńczuk 14a, 02-267 Warszawa

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000208928

REGON: 01493222400000

NIP:

Rok powstania: 1997

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia

AQUILONIA to kuźnia elit, stowarzyszenie studentów i absolwentów warszawskich uczelni wyższych, których życiowym celem jest praca dla dobra Ojczyzny w myśl dewizy Omnia pro Patria. Swój model wychowawczy opiera na trzech wartościach wyrażonych barwami: miłość Ojczyzny (wiśniowa), prawda (biała) i stałość (błękitna).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- turystyka, krajoznawstwo
- rekreacja, wypoczynek
- hobby

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- film
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
- stypendia

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

NAUKA, TECHNIKA
- wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Związek Polskich Korporacji Akademickich

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Paweł Ernst
prezes

Jarosław Romaniuk
wiceprezes

Karol Krzysztofik
sekretarz

Dawid Dynarowski
olderman

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Wojciech Zrayko
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy