Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi
Kraśniewo 23
09-166 Kraśniewo

Gmina: Raciąż

Powiat: płoński

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 600 432 491

faks: 23 679 30 24

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000207662

REGON: 01614808400000

NIP: 531-14-60-019

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi

Misja
Misją organizacji jest pomoc kobietom bezdomnym, bezrobotnym i ich dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie ofiarom przemocy. Pomoc w łagodzeniu trudnej sytuacji życiowej, a następnie ich pełnego powrotu do społeczeństwa.

Prowadzone działania
Występowanie do sądów o alimentacje ich dzieci. Pomoc w sporządzaniu pozwów, a także składanie wniosków do gmin o przydział lokali socjalnych. W chwili obecnej priorytetową sprawą jest stworzenie odpowiednich warunków pensjonariuszom czyli zmiana funkcji budynku i jego rozbudowa. Długofalowym działaniem będzie edukacja społeczeństwa poprzez prasę lokalną (cykliczne publikowanie artykułów o naszej organizacji i organizacjach pozarządowych w ogóle). Wypracowanie współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym n a poziomie gminy i powiatu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy