Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Ukraińskie
Aleja Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 534 10 24, 81 534 10 24, 795 130 610

faks:

e-mail: ukr...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000030230

REGON: 43122597500000

NIP: 712-25-96-210

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Ukraińskie

Towarzystwo Ukraińskie jest ukraińską regionalną organizacją społeczną, skupiającą Ukraińców Lublina, Chełma i innych miejscowości Chełmszczyzny. Zgodnie ze Statutem, głównym celem Towarzystwa jest „organizacja życia społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce”.

Towarzystwo organizuje życie narodowe części społeczności ukraińskiej Lublina, a także odbudowuje życie ukraińskie w Chełmie i innych miejscowościach Chełmszczyzny. Posiada dwa oddziały - w Chełmie i Lublinie. Jest organizatorem licznych wydarzeń, zarówno o charakterze kulturalnym, jak też społecznym, służących zachowaniu tradycji ukraińskich oraz tożsamości narodowej. Towarzystwo blisko współpracuje z Kościołem prawosławnym, a w szczególności z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską. Towarzystwo występuje także w sprawach społeczności ukraińskiej regionu wobec władz państwowych i samorządowych, a także wobec państwa ukraińskiego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

ROZWÓJ LOKALNY
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 89

Zarząd

Mikołaj Roszczenko
Skarbnik

Andrij Saweneć
Sekretarz

Władysław Kowalski
Wiceprezes

Grzegorz Kuprianowicz
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy