Siedziba

Adres rejestrowy:

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"
Bernardyńska 5
20-109 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro oraz pomieszczenia należące do Stowarzyszenia znajdują się na piętrze, nie posiadamy windy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 81 534 38 87

faks: 81 534 38 87

e-mail: poc...@agape.lublin.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół

KRS: 0000202462

REGON: 43099585000000

NIP: 946-21-57-344

Rok powstania: 1998

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000202462. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"

Celem Stowarzyszenia:
- prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- ochrona i promocja zdrowia
- nauka, edukacja i wychowanie
- przeciwdziałanie i zapobieganie narkomani, uzależnieniom lekowym i alkoholowym oraz pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, środków odurzających, alkoholu, hazardu i innych
- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Prowadzone działania:
1. Program punktów konsultacyjno-informacyjnych, w ramach których świadczona jest pomoc terapeutyczno - psychologiczna, prawna i duszpasterska. Punkty działają w Lublinie, Kraśniku, Lubartowie, Puławach, Chełmie, Opolu Lubelskim, Dęblinie.
2. Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego "Agape Club" w Lublinie oraz Świetlicy w Kazimierzu Dolnym oraz działalności profilaktycznej w formie obozów profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych miasta Lublina i innych.
3. Prowadzenie Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.
5. Działalność szkoleniowa oraz organizacja konferencji naukowych w ramach realizacji celów statutowych.
6. Zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki I-rzędowej w placówkach oświatowych na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Odbiorcami jest przede wszystkim młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, rodzice i grono pedagogiczne.
7. Program grup psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci zażywających substancji psychoaktywnych, dla ofiar przemocy, dla współuzależnionych. Program jest realizowany na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- porady prawne, pomoc prawna
- aktywizacja lokalna

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Anna Łoś
członek zarządu

Urszula Paździor
skarbnik

Beata Nowak
wiceprezes

Marek Szałdra
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy