Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu "SPERO"
Romera 52 lok. 8
20-487 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: s.s...@vp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000034044

REGON: 43112712600000

NIP: 946-23-41-094

Rok powstania: 1999

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000034044. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu "SPERO"

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
- organizacja wolontariatu, biorącego bezpośredni udział w procesie rehabilitacji,
- pomoc materialna, medyczna, psychologiczna, socjalna, kulturalna i prawna rodzicom
- organizacje instytucji edukacyjnych uwzględniających specyfikę niepełnosprawności dzieci.

Prowadzone działania
1. Organizacja wolontariatu- wolontariusze biorą udział w rehabilitacji dzieci w domu.
2. Organizowanie imprez kulturalnych, spotkań towarzyskich dla rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
3. Pomoc materialna- w miarę możliwości pozyskanie darczyńców.
4. Pomoc psychologiczna.
5. Wystąpiliśmy do miasta z propozycją utworzenia szkoły dla dzieci z uszkodzeniem mózgu, uwzględniającą specyfikę zaburzeń- dzieci z zespołem Downa, nadpobudliwe psychoruchowo, porażenie mózgowe.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 20

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy