Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Starachowicki"
Aleja Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice

Gmina: Starachowice

Powiat: starachowicki

Województwo: świętokrzyskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 41 276 03 49

faks:

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000135678

REGON: 29116855000000

NIP: 664-19-04-106

Rok powstania: 1999

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000135678. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Starachowicki"

Misja
Zgodnie z paragrafem 8 statutu celami stowarzyszenia są:
1. Działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
2. Pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych.
3. Pomoc ofiarom przestępstw z użyciem przemocy.
4. Edukacja obywateli w zakresie bezpieczeństwa.
5. Działania w zakresie wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
7. Wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych.
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ze społeczeństwami.

Prowadzone działania
W roku 2008 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki realizowało następujące zadania:
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2008R. PROJEKT „BEZPIECZNI NA DROGACH”
Główne cele projektu to:
- Promowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach przez dzieci, młodzież i dorosłych.
- Szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Podniesienie umiejętności służb publicznych z zakresu pierwszej pomocy.
- Budowa zaufania do służb zajmujących się bezpieczeństwem (Policja, Straż Pogotowie).
- Wypracowanie modelu standardów współpracy służb profesjonalnych
z organizacjami wolontariackimi.
Zamierzone cele realizowano poprzez:
- Szkolenia dla członków Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, mające na celu nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem łącznościowym i zasadami obowiązującymi w eterze. Warsztaty połączone były z zajęciami praktycznymi w jednostce PSP w Starachowicach. Podczas szkolenia członkowie HGR Starachowice poznali kody wywoławcze oraz sposoby formułowania komunikatów. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z budową sprzętu łącznościowego.
- Szkolenia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu starachowickiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
-Organizację powiatowych zawody bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Organizację II wojewódzkich warsztatów ratowniczych (warsztaty odbyły się w systemie 2 - weekendowym w terminach: 9 -11 maja 2008r.16 - 18 maja 2008r. W zajęciach uczestniczyło blisko 60 osób, członków grup i klubów zajmujących się pierwszą pomocą i ratownictwem ze Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Staszowa, Kielc, Opatowa, Puław.
-Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla osób niepełnosprawnych (WTZ, Polski Związek Głuchych).
- Zakup sprzętu szkoleniowego i elementów odblaskowych.
- 18-dniowy obóz szkoleniowy w Krynicy Morskiej (30.06.2008r - 17.07.2008r.)
- Organizację II wojewódzkie zawody ratownicze o puchar Starosty Starachowickiego (26.09.2008r.).
- Organizację konferencji wojewódzkiej „Bezpieczni na drogach”(24.10.2008r.)
- Konkurs plastyczno - filmowy.
-Wykonanie kalendarzy promocyjnych.
- Opracowanie poradnika pierwszej pomocy.
- Kurs pierwszej pomocy dla OSP .
- Kurs instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

KWIECIEŃ 2008R. KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET „OBROŃ SIĘ SAMA”.

Była to już siódma edycja kursu. Podczas kursu kobiety zapoznały się z podstawowymi zasadami obrony koniecznej. Odbyły się również zajęcia z psychologiem, który przedstawił portret psychologiczny potencjalnego agresora i fazy jego postępowania. W zajęciach uczestniczyli specjaliści Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach i Straży Miejskiej w Starachowicach, którzy informowali kobiety jak ustrzec się przed przestępstwem.

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2008R. PROGRAM PEAD.

W ramach realizacji tego programu udzieliliśmy pomocy 850 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podczas realizacji programu współpracowano ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starachowicach.

MARZEC 2008 I GRUDZIEŃ 2008 ŚWIĄTECZNE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

W zbiórkach wzięło udział ok. 800 wolontariuszy. Zebrano 6300 kg żywności, która trafiła na świąteczne stoły najbardziej potrzebujących. Wolontariusze rekrutują się z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Starachowic.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 48

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy