Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne
Janowa Wola 9 lok. 5
30-550 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 609 788 988

faks:

e-mail: stu...@ceti.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000166666

REGON: 35706546000000

NIP: 679-25-82-681

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne

Stowarzyszenie osób uprawiających teatr amatorski z ukierunkowaniem lingwistycznym, amatorskie dziennikarstwo, oraz sztuki pokrewne usłużne tymże.
Prowadzimy projekty międzynarodowe dostępne również dla osób spoza Stowarzyszenia.

Grupy takie, działające dotychczas w instytucjach kulturalnych, oświatowych, sportowych, terapeutycznych i tak zwanych środowiskowych, napotykają na trudności wynikające z profilu instytucji patronującej. Często przeszkodą są też stereotypy i uprzedzenia, krępujące, a często nawet uniemożliwiające działalność.

Chcemy, aby kierunek naszego działania wyznaczała tylko wola uczestników i ich rodziców, w przypadku uczestników niepełnoletnich.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- teatr
- film
- animacja społeczno-kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Wojciech Kiwacz
członek zarządu

Julia Mech
członek zarządu

Łukasz Zych
członek zarządu

Piotr Kurdziel
członek zarz., skarbnik

Wiesław Danielec
przewodniczący

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy